Financieel Directeur Pauline

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal

We kunnen het niet genoeg benadrukken: zonder onze medewerkers geen ICTZ. Veel ICTZ’ers hebben zelf in de zorg gewerkt en dragen de zorg een warm hart toe. Zij willen echt een verschil maken in de zorg voor patiënten. Geweldig dat deze mensen bij ICTZ willen werken.

Pauline is naast Financieel Directeur ook verantwoordelijk voor Human Resource binnen ICTZ.

Met passie aan het werk

Maar laten we reëel zijn: niet iedere ICT-er kan werken bij ICTZ. De zorg is een ‘warme’ sector waar wij ons goed in thuis voelen en dat moet voor iedere nieuwe medewerker ook gelden. Tot nu toe lukt dat prima! Voor het werven van nieuwe ICT-medewerkers kijken we – vanzelfsprekend – naar de inhoud en affiniteit met de zorg, maar meer nog naar persoonlijkheid en gedrag. Een kandidaat die niet leergierig is, waarbij kwaliteit en vooral pássie ontbreken om de zorg te verbeteren, die redt het niet bij ICTZ. We werven overigens niet alleen extern. Via ons netwerk komen er ook geregeld medewerkers binnen. Daaruit blijkt ook: zonder onze medewerkers geen ICTZ!

Verantwoordelijkheid geef je én neem je

De collegialiteit onder ICTZ-ers is groot; er wordt gelet op elkaar. We voelen ons rijk met deze ‘samen sterk’-cultuur, ook nu we de 100 medewerkers naderen. De gedeelde passie voor de zorg leidt tot verbinding en verantwoordelijkheid. Via kennissessies, intervisies en Slack delen we informatie, zoeken we de samenwerking op om het beste uit jezelf én de ander te halen. Een ICTZ-er is hier in grote mate zelf verantwoordelijk voor: wij kunnen opleidingen, coaching en feedbacksessies aanbieden, maar je moet het wel zelf oppakken! Met onze club gedreven mensen die ondernemend, jong van geest en bevlogen is, gaat dat gelukkig voor een groot deel vanzelf. Medewerkers beseffen dat een veilig, betrouwbaar en continu beschikbaar informatiesysteem niet vanzelf ontstaat, dat ieder zijn steentje bij moet dragen.

Verantwoordelijkheid moet groeien

ICTZ neemt zelf ook haar verantwoordelijkheid: wij laten je niet zonder kennis van zaken ‘los’ bij de klant. Pionieren en kennis vergaren moedigen we aan, wat ook blijkt uit het ruime opleidingsbudget per jaar. Om deze nog beter te benutten bieden we inhouse trainingen aan en wordt er gewerkt aan een ICTZ Academy. Hier komen naast ICT-kennis ook communicatievaardigheden, projectmanagement en leiderschapsvaardigheden aan de orde.

Kwaliteit is een relatief begrip

De kwaliteit die ICTZ levert is hoog, maar dat is geen gelopen race! De afhankelijkheid van ICT wordt steeds groter en zorginstellingen zullen door de complexiteit van ICT-werkzaamheden steeds meer outsourcen. De dienstverlening komt hiermee letterlijk op afstand te staan, waardoor de vraag naar kwaliteit hard stijgt. We móéten daarom betrokken zijn en kwaliteit leveren. Juist op afstand moet je extra je best doen en voorkomen dat er twijfels over de dienstverlening ontstaan; bijsturen door elkaar in de ogen te kijken is er niet bij.

Kwaliteit deel je met elkaar

Het outsourcen heeft nog een belangrijk gevolg voor de te leveren kwaliteit: de ‘buitenwereld’ verlangt meer zicht op uitgevoerde processen en behaalde resultaten. Als een zorginstelling de gestelde KPI’s (key performance indicators) niet haalt of dreigt te halen, word je hier sneller op aangesproken. Als wij hierin écht van dienst willen zijn en kwalitatieve oplossingen voor onder andere performanceverbetering willen geven, dan hebben we medewerkers van hoog niveau nodig die mee kunnen denken over beleid en proces. Medewerkers die de ontwikkelde producten en diensten van ICTZ door en door kennen en gebruiken voor inzicht en advies richting de zorgsector. Waardoor de zorginstellingen een optimalisatieslag kunnen slaan en de scores op KPI’s kunnen verbeteren en vergelijken binnen de branche. Zo’n kwaliteitspartner willen we zijn, zowel in kennis als in dienstverlening. En onze medewerkers zijn dat! Nu én in de toekomst, daar hebben we alle vertrouwen in.

 

ICTZ heeft in 2019 twee awards van Integron gewonnen: één voor ‘Medewerker beleving binnen ICT & Telecom’ (gaat over tevredenheid en beleving) en één voor ‘Meest aanbevolen door medewerkers’. Lees het nieuwsbericht >>