Het zou fantastisch zijn als ICTZ over een aantal jaar alle Nederlandse zorginstellingen mag adviseren, begeleiden, ondersteunen én ontzorgen op elk niveau van zorg-ICT en in het bijzonder bij het optimaal werken met het zorginformatiesysteem. Waarom geloof ik dat we dat kunnen?

Zonder ICT geen zorg

ICT is onmisbaar geworden in de zorg. Bijvoorbeeld voor het opslaan van patiëntgegevens en diagnose, registreren van medicijngebruik, afspraken maken, bestellen van hulpmiddelen, opslaan van röntgenfoto’s, etc. Daarom zijn een snel en stabiel zorginformatiesysteem en elektronisch patiëntdossier (ZIS/EPD), samen met tal van applicaties die zorgverleners in hun specialisme ondersteunen, essentieel voor een efficiënt en ononderbroken zorgproces.

Van ondersteunend naar onderscheidend

ICT ondersteunt in bijna elk werkproces binnen de zorginstelling. Maar met als nadeel dat haperingen ogenblikkelijk invloed hebben op de continuïteit van de zorg. Patiënten blijven in de wachtkamer zitten. Of erger: in een levensbedreigende situatie kunnen zij niet direct geholpen worden! Daar komt nog bij dat ICT een strategisch instrument is geworden. Met bijvoorbeeld de inzet van e-health of apps kan een zorginstelling zich onderscheiden. Daarmee is zorg-ICT uitgegroeid tot één van de meest complexe vakgebieden die er zijn.

Vertrouwen op de specialist

Steeds meer zorginstellingen beseffen dat zij niet meer in staat zijn dit digitale ecosysteem zelf te beheren en te ontwikkelen. En dus is de keuze voor uitbesteding van de ICT bijna onvermijdelijk. Maar zij móéten kunnen vertrouwen op experts voor wie het beheer van zorg-ICT en het ZIS/EPD core business is. Dát is waar dienstverleners zoals wij het verschil kunnen maken: het werk overnemen en hen ontzorgen. De zorginstellingen hoeven de technische kennis van het ZIS/EPD niet meer zelf in huis te hebben.

Van ‘in eigen beheer’ naar ‘in regie’

Overigens betekent het absoluut niet dat de zorginstelling niets meer te zeggen heeft over de eigen ICT en het ZIS/EPD. Integendeel: we maken afspraken waarmee de zorginstelling de regie over het zorginformatiesysteem blijft houden. Wij voeren bijvoorbeeld alle operationele (beheer)werkzaamheden uit of komen in actie bij een storing, de zorginstelling bepaalt wanneer of hoe snel wij dat moeten doen. Daardoor zijn wij verantwoordelijk voor de uptime, databeveiliging en performance.

‘Doen waar je goed in bent’

ICTZ heeft zich gespecialiseerd in HiX, het zorginformatiesysteem van leverancier ChipSoft. Wij begrijpen de logica achter dit pakket, wat de (on)mogelijkheden zijn en wat een instelling nodig heeft aan hardware om optimaal met het systeem te kunnen werken. Daarnaast zijn wij op de hoogte van welke ontwikkelingen er in de zorg-ICT zijn; welke uitdagingen en kansen die met zich meebrengen. Wij hebben ons gespecialiseerd omdat we ons daarmee kunnen onderscheiden, maar ook omdat wij geloven in dat je moet doen waar je goed in bent.

Adviseur en partner

Dat maakt ook dat wij méér kunnen zijn dan alleen degene die het operationele werk uitvoert. Wij adviseren zorginstellingen ook over hoe ICT zorgverleners nog beter kan ondersteunen, we sparren over wat de ICT-strategie op lange termijn kan zijn, we onderzoeken welke innovaties interessant kunnen zijn, etc. Vertegenwoordigers van allerlei lagen uit de instelling zitten met ons om tafel: van technisch en functioneel beheerders, via programmamanagers en ICT-managers tot Raden van Bestuur. Het doel is altijd hetzelfde: om de zorgverlening met hulp van ICT te optimaliseren.

Altijd zoeken naar de beste oplossing

Maar we doen niet zomaar wat opgedragen wordt: we zijn kritisch en kijken verder dan onze neus lang is. We blijven altijd zoeken naar de beste oplossing en soms is daar inventiviteit en creativiteit voor nodig. Al onze collega’s hebben een commerciële instelling en een gezonde dosis analytisch vermogen nodig. En ja, je hebt zeker affiniteit met gezondheidszorg nodig om te begrijpen wat er gebeurt nadat we een advies uitbrengen, hoe processen lopen en dat door wet- en regelgeving of andere oorzaken je soms van de een op de andere dag wijzigingen moet doorvoeren.

Elk nummer is een mens

Veel ICTZ’ers hebben zelf ooit in de zorg gewerkt, of zijn inmiddels ‘besmet’ geraakt met het zorg-ICT-virus. Daardoor snappen we de dynamiek en begrijpen we hoe de dagelijkse zorgpraktijk in elkaar steekt. Achter elke diagnose, elk patiëntnummer, elk dossier, elk incidentnummer staat uiteindelijk een mens van vlees en bloed die geholpen wil worden. Daarom zijn we ons ervan bewust dat een kleine beslissing of minieme wijziging in het ZIS/EPD grote gevolgen kan hebben voor de patiëntenzorg. Ook als dat van tevoren op papier niet te voorspellen was.

Mijn persoonlijke doel is om met ICTZ en ilionx een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg: een effectieve en efficiënte diagnose en behandeling van de patiënt, waar mogelijk ondersteund door ICT. En ik weet dat de meeste collega’s om dezelfde reden nu bij ICTZ werken en daarom ook blijven werken.

Is de zorg-ICT iets voor jou? Kom gerust eens koffie drinken! >>